OBSAH VIDEA

  • Co všechno se dá při tahovém/tlakovém namáhání dimenzovat a podle čeho?
  • Dimenzování staticky určité úlohy - ze známé bezpečnosti a meze kluzu určíme maximální povolenou zatěžovací sílu.
  • Dimenzování staticky neurčité úlohy - zde budeme částečně uvolňovat a vyjádříme si neznámou sílu ve vazbě pomocí dimenzovaného parametru. Pak určíme maximální povolenou sílu.

Potřebuješ si spočítat více příkladů na tah a tlak?