Potřebuješ si propočítat ještě více příkladů?

OBSAH VIDEA

  • Existuje nějaká závislost mezi rovnicemi ohybového momentu a posouvající síly?
  • Jak zakreslit grafy VVÚ bez vyjádřených rovnic?
  • Tipy, jak co nejpřesněji zakreslit grafy VVÚ - prohnutní křivek a zlomy.