OBSAH VIDEA

  • Jak se počítají bezpečnosti vůči meznímu stavu kluzu u lomených prutů a proč u lomených prutů zanedbáváme normálovou a posouvající sílu?
  • 1. příklad - staticky určitý lomený prut, u kterého zjistíme maximální napětí a bezpečnost.
  • 2. příklad - staticky neurčitý prut, u které před zjištění maximálního ohybového momentu musíme zjistit neznámé reakce. Protože máme víc neznámých než rovnic ze statiky, použijeme Castiglianovu větu.