Prut si obecně můžeme představit jako štíhlé dlouhé těleso. Ve stavebnictví se častěji setkáme s termínem nosník. Na tomto typu tělesa stojí celý výpočtové model, který nazýváme prutová pružnost a pevnost. V tomto videu se podíváme na omezující předpoklady, kdy těleso za prut označit můžeme a kdy ne.

Čím je prut popsán?

Prut jako těleso popisují středniceprůřez. Střednice je křivka, která prochází všemi těžišti každého průřezu. Průřez musí být vždy spojitá plocha a být kolmý na střednici. Kolmost musí být zachována při jakémkoliv zatížení, stejně jako spojitost střednice (nesmí se utrhnout) a hladkost (nesmí nikde vzniknout zlom).

Zatížení pouze na střednici

Prutové předpoklady se týkají také zatížení. Pro výpočetní účely se musí zatížení odehrávat na střednici. Pokud by tomu tak nebylo, je nutné jej přepočítat - sílu působící mimo střednici nahradit příslušným momentem.