Vnitřní účinky z hlediska symetrie a antimetrie

Když se podíváme na konvenci směru vnitřních účinků, tak normálová síla a ohybový moment jsou podle roviny řezu ze své podstaty vždy symetrické. Naopak posouvající síla (v konvenci zleva míří dolů, zprava nahoru) a kroutící moment jsou antimetrické.

Symetrické zatížení i geometrie

Veškerý následující text počítá s tím, že prut je symetrický po stránce geometrie (tvaru prutu, tvaru průřezu), tak i po stránce vazeb. Pokud je i vnější zatížení symetrické podle stejné roviny symetrie, můžeme si všimnout některých zákonitostí pro vnitřní účinky, obzvláště v řezu prutu v rovině symetrie.

Při symetrickém zatížení mohou být v rovinně symetrie pouze symetrické vnitřní účinky - ohybový moment a normálová síla. Naopak posouvající síla v takových případech musí být nutně nulová.

Antimetrické zatížení a symetrická geometrie

U těchto konstrukcí platí přesný opak. Symetrické účinky (ohybový moment a normálová síla) v rovině antimetrie musejí být nulové, posouvající síla je naopak nenulová.

Potřebuješ si spočítat více příkladů na rámy a symetrická zadání?