OBSAH VIDEA

  • Dimenzování staticky určitého nosníku - jak určit rozměry průřezu tak, aby vyhovoval dané bezpečnosti vůči meznímu stavu pružnosti?
  • Dimenzování staticky neurčité úlohy - jak s ní pracovat pokud neznáme reakce ve vazbách a zároveň navrhujeme zatížení?
  • Použijeme Castiglianovu větu na vyjádření neznámé reakční síly v závislosti na navrhovaném parametru a pak určíme maximální ohybový moment v konstrukci.