Při výpočtu kvadratických momentů můžeme využít jejich vlastností, které nám usnadní výpočet.

Aditivnost

Díky ní platí, že celkový moment průřezu je dán součtem momentů částí průřezu. Prakticky to znamená, že pokud mám složitější tvar průřezu, tak si jej rozřežu na základní geometrické tvary. U těch jsem schopný pomocí Steinerových vět dopočítat momenty a tyto momenty jednoduše sečtu.

Nulový deviační moment

Ten budeme hledat celkem často, protože je jeho nulovosti stojí prostý ohyb. Je ale jeden trik, podle kterého nulový deviační moment poznáme hned. Pokud je alespoň jedna souřadnicová osa osou symetrie průřezu, tak bez dalšího počítání můžu prohlásit, že je deviační moment nulový.

A co znaménka?

Z definice osových momentů (integruje se přes souřadnici na druhou) platí, že osové momenty mohou být pouze kladné. Deviační moment naproti tomu může být kladný, záporný i nulový.

Potřebuješ si spočítat více příkladů na průřezové charakteristiky?