Vlastnosti kvadratických momentů

OBSAH VIDEA

  • Kdy jsou kvadratické momenty kladné nebo záporné?
  • Při jakých podmínkách je deviační moment nulový?
  • Aditivnost - kvadratické momenty složitých tvarů můžeme počítat jako součet momentů jeho jednodušších částí.