Potřebuješ si propočítat ještě více příkladů?

OBSAH VIDEA

  • Co to jsou vnitřní výsledné účinky u prutů a jaká pravidla platí pro jejich určování?
  • Konvence směru ohybového momentu, normálové a posouvající síly pro postup zleva a zprava.
  • Jak sestavit rovnice VVÚ a jak graficky znázornit jejich průběh?