Mezní stavy jsou situace vznikající při namáhání a deformaci materiálu, kterým z různých důvodů chceme zabránit. V tomto videu se podíváme na tři typy mezních stavů, se kterými se v prutové pružnosti můžeme setkat.

Mezní stav pružnosti

Konstrukční materiály se do určité hodnoty napětí chovají elasticky. Tzn., že se deformují přímo úměrně působícímu napětí a když je odlehčíme, vrátí se do původního nezdeformovaného stavu.

Při překročení hodnoty napětí, kterou nazýváme mez kluzu a značíme ji σk, vznikají trvalé deformace, což je nežádoucí stav. Deformace zde již není přímo úměrná napětí.

Bezpečnost vůči meznímu stavu pružnosti

Bezpečnost vůči jakémukoliv meznímu stavu je matematické vyjádření toho, kolikrát ještě můžeme zvětšit napětí v materiálu, než dojde k meznímu stavu. V případě mezního stavu pružnosti je bezpečnost kk rovna podílu meze kluzu a maximálního napětí v materiálu.

Mezní stav deformace

Z různých provozních důvodů někdy nemůžeme dovolit deformaci určitá hodnota. Například u turbíny nebo u proudového motoru letadla nemůžeme dovolit prodloužení lopatky do té míry, že by začala škrábat skříň a hrozilo by její utržení.

Bezpečnost vůči meznímu stavu deformace

Tuto bezpečnost definujeme jako podíl povolené deformace (posuv, natočení) a skutečné deformace

Mezní stav deformační stability

Při tomto mezním stavu se skokově změní charakter deformace. Tomuto tématu se budeme hodně věnovat u vzpěrné stability u tlaku, kdy se prut vlivem tlaku vyhne a převažující charakter deformace se stane ohýbání.

 

Potřebuješ si spočítat více příkladů na tah a tlak?