Staticky určitý ohyb - dimenzování

OBSAH VIDEA

  • Jakým způsobem navrhuji zatížení u konstrukce namáhané na ohyb? Jak svážu navrhované zatížení s dovoleným napětím a bezpečností?
  • Vypočítaný příklad na navržení velikosti silové dvojice, která namáhá vetknutý prut tak, aby nebyla překročena bezpečnost vůči mezi kluzu 3,5