• Žádný rozměr nikdy nevyrobíme přesně. Proto potřebujeme stanovit rozsah rozměrů, který bude vyhovující - toleranci.
  • Jak funguje Soustava tolerancí a uložení ISO a proč pracuje s pojmy díra a hřídel.
  • Vysvětlíme si nové pojmy - jmenovitý rozměr, mezní úchylky. toleranční třída a stupeň.