• Základní názvosloví - kóta, kótovací, vynášecí a odkazová čára
  • Jak se kótují rozměry válcových nebo kulových částí, zkosení či průchozí či neprůchozí díry?
  • Soustavy kót - řetězcové kótování či kótování od základny.