Rovnice - řešené příklady

Lineární a kvadratické rovnice

Rovnice v součinovém a podílovém tvaru, rovnice s neznámou ve jmenovateli

Iracionální, exponenciální a logaritmické rovnice

Soustavy rovnic a slovní úlohy

Rovnice s absolutní hodnotou a parametrem

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů