Video tě důkladně připraví na zápočet i zkoušku

Staticky určité i neurčité úlohy, výpočty natočení a bezpečností, konstrukce s vůlemi a svary.

Vypočtené příklady s úplným postupem

Ve výpočtech najdeš úplná i částečná uvolnění, rovnice kroutících momentů, dosazení i číselný výsledek.

Dvě hodiny krutových výpočtů

11 příkladů, po kterých budeš krutu dokonale rozumět.

Videosbírka Krut

Přístup po dobu 6 měsíců

  • 11 kompletně vypočítaných příkladů.
  • Projdeš si všechny typy úloh na krut.
  • Důkladná příprava na zkoušku i zápočet - dimenzování, výpočty natočení i bezpečností.

jen za 249 KČ