OBSAH VIDEA

  • Jak používat principy jako věta o dvou a třech silách u soustav těles?
  • Příklad na soustavu 2 těles, kde jedno je zatíženo osamělou silou.