OBSAH VIDEA

  • Jak graficky zjistit velikost a směr nosníku na podporách při zatížení silou kolmou na nosník?
  • Konstrukce s využitím Culmanovy přímky - metoda, která je schopna vyřešit velikosti 3 neznámých reakčních sil.