Soustavy nerovnic s jednou neznámou

S takovými soustavami jsme se paradoxně už setkali, např. u logaritmických nerovnic. Jedná se o dvě, popř. více nerovnic, s jednou neznámou. U nich hledáme takové hodnoty x, které splňují všechny nerovnice zároveň.

Mohou být zapsána ve formě složené nerovnice 

nebo jako dvě nerovnice u kterých je srozumitelně dáno najevo, že platí zároveň.

Pro tyto nerovnice je nejlepší variantou řešení si zakreslit na číselnou osu řešení jednotlivých nerovnic a jako řešení stanovit průniky těchto řešení.

Soustavy nerovnic o dvou neznámých

Tyto nerovnice obsahují neznámé x y. Hledáme tedy uspořádané dvojice, body, jejichž souřadnice splňují zadání obou nerovnic. Početní řešení je zde krajně obtížné a proto se tyto soustavy řeší graficky. 

Postup je takový, že graficky určíme řešení každé nerovnice zvlášť a poté jako výslednou množinu kořenů najdeme tam, kde mají jednotlivá řešení průnik.

Potřebuješ si spočítat více příkladů na nerovnice?