• Jak lze kvadratický trojčlen rozložit do součinu?
  • Jak k rozkladu lze využít vzorec na kořeny kvadratické rovnice s diskriminantem?

Potřebuješ si spočítat více příkladů z výrazů?