• Jak lze kvadratický trojčlen rozložit do součinu?
  • Jak k rozkladu lze využít vzorec na kořeny kvadratické rovnice s diskriminantem?