Teplota na konci spalování - x reprezentuje spalovací poměr paliva - kdyby byl 1:14 tak x=14. Q_H je výhřevnost

Maximální otočení pístu

Moment síly jako funkce otočení (úhel je možno dosazovat ve stupních)

Účinnost cyklu