OBSAH VIDEA

  • Do jakých směrů a jakým způsobem lze rozložit gravitační sílu působící na těleso na nakloněné rovině?
  • Jak vypočítat třecí sílu na nakloněné rovině?
  • Jak stanovit zrychlení, s jakým se těleso na nakloněné rovině pohybuje?