Braytonův cyklus je často užíván u spalovacích turbín, které pohánějí letadlové lodě, letadla s proudovými motory nebo elektrárny na zemní plyn.

Princip Braytonova cyklu a technologické pozadí

Technologicky se tento cyklus skládá z kompresoru, který stlačuje nejčastěji vzduch, pak ze spalovací komory, kde se vzduch smíchá s palivem a zapálí a turbíny, kde dochází k expanzi z vysokého tlaku a teploty na tlak atmosférický. Za turbínou může být připojen generátor, motor nebo v případě leteckých motorů jen tryska urychlující spaliny, která pak letadlu dávají potřebný tah.

Výhody a nevýhody cyklu

Výhoda takových konstrukcí je, že můžeme dosáhnout vysokých výkonů bez složitého zázemí (chladící věže, reaktory...). Do těchto oběhů se musí dodávat kvalitní a drahé palivo jako kerosin nebo zemní plyn, což provoz značně prodražuje.

Při jejich spalování se dosahuje vysokých teplot, což klade vysoké nároky na stálost a odolnost materiálu. Zároveň ale dosahujeme vysokých účinností a nespotřebované teplo ve spalinách může být dále využito, např. k předehřevu spalovacího vzduchu nebo na ohřev vody v R-C cyklu.