V tomto videu se podíváme stavařskou optikou na vnitřní síly v nosnících.

Složky vnitřních sil

Vnitřní síly jsou účinky v materiálu, např. nosníku, které jej drží pohromadě, když na něj působí vnější zatížení. Dělíme je na tři základní složky, které brání horizontálnímu a vertikálnímu posunu a natáčení - normálová síla N, posouvající síla V a ohybový moment M.

Základním cílem je zakreslit průběhy těchto účinků po délce nosníku. K tomu nám pomáhají Schwedlerovy věty, která svazují zatížení a vnitřní síly pomocí integrálně derivačních vztahů.