Nerovnice podobně jako rovnice můžeme řešit graficky. 

Pohled na strany nerovnice jako na funkce

Na obou stranách nerovnice jsou výrazy, na které se můžeme dívat jako na funkce. Pokud máme nerovnici

tak zde máme dvě funkce - y1=2x-3 a y2=x/2. Chceme vědět, kdy má funkce y1 vyšší funkční hodnoty než funkce y2. Proto tyto funkce vyneseme do grafu a hledáme hodnoty x, které tuto podmínku splňují. 

Důležitou úlohu zde hrají průsečíky funkcí, protože v nich se mění to, která funkce má vyšší funkční hodnoty. Tímto způsobem můžeme řešit všechny nerovnice, u kterých jsme schopni zakreslit jejich grafy.