OBSAH VIDEA

  • Jaký vztah má setrvačnost pohybu s jeho hybností
  • Co je to impulz síly?
  • Platí pro hybnost těles zákon zachování?